קפה עברית

בזמן כרגע אני חושב שזה די חשוב שהיהודים בארה״ב ובדיאספורה מתרגלים את העברית שלהם. אם המשפחה וחברים שלנו לא יודעים איך להשתמש בשפת אם שלנו, אז זה אחריות שלנו מלמד אותם. אל תדעג אם אתה לא מרגיש שאתה יכול ללמד כמו רב: מה שכן חשוב שכל איש ואישה ישראל מתרגל כל יום עם כל האנשים שהם יודעים. אם יש לכל יהודי את השפת אם שלנו, יש להם את האופציה לדבר עם המשפחה הגלובלית שלנו ואולי זה יכוליות מאוד חשוב לעתיד. אז אחרי יום קיפור יהי ״קפה עברית״ פעם אחת לשבוע – יהיה פרטים בפייסבוק בהמשך.