יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet

יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet

יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet

This entry was posted in Instagram and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *