יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet

יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet

יכול לקחת את הרפתן מהרפת אבל לא יכול לקחת את הרפת מהרפתן #coffee #coffeetime #cows #turkishcoffee #refet